NewsArea

Bečević-Šarenkapa: Ne pristajem na umiranje Zemaljskog muzeja BiH

BiH | 13:36

Bez rješavanja statusa Zemaljskog muzeja i kadrovskog, organizacionog i materijalnog, danas se nalazimo u situaciji koja je, ukoliko se Muzej 4. oktobra zatvori, najgori mogući znak potpune degradacije i našeg društva i države BiH, izjavila je Azra Bečević-Šarenkapa, kandidatkinja GDSBiH za OV Novi Grad Sarajevo.


Dodala je da ne prihvata umiranje Muzeja i ne odustaje od borbe za status Zemaljskog muzeja, saopćio je Press GDSBiH.

- Za ovo je odgovorna i Opština Centar i Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo i Federacija BiH, i Republika Srpska i Distrikt Brčko i Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH, rekla je. 

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je 4. oktobra najavio zatvaranje objekata najstarije kulturne, naučne i muzejske institucije nakon 124 godine postojanja i preživljavanja Prvog, Drugog svjetskog rata i opsade Sarajeva. 303llj4