FunZona

Ovisnost o elektronskoj pošti

Fun | 10:08

AOL- i Opinion Research proveli su istraživanje ovisnosti o e-mail-u. Rezultati su veoma zanimljivi.


 Naime, Amerikaci elektronsku poštu provjeravaju čak pet puta dnevno a četvrtina njih ne bi mogla izdržati više od tri dana bez provjeravanja inbox-a.
Čak 41% njih provjeravaju e-mail čim se probude, čak i prije prve jutarnje kafe a za 6 od 10 njih ni godišnji odmori i praznici ne prolaze bez provjeravanja elektronske pošte.
Oko 77% Amerikanaca ima više od jedne mail adrese, a razmjena e-adresa je veoma važna kao i razmjena brojeva mobitela.